BIM w infrastrukturze

BIM można opisać jako proces planowania i projektowania infrastruktury oraz zarządzanie nią, który obejmuje tworzenie i stosowanie inteligentnych modeli 3D.

BIM w infrastrukturze

Praca w myśl idei BIM pozwala lepiej zrozumieć projekt, poprawia komunikację między zespołami i wspiera podejmowanie decyzji. Opracowanie projektu staje się bardziej precyzyjne i efektywne. Stworzenie wirtualnego modelu BIM pomaga minimalizować błędy i kolizje w projekcie (już na etapie planowania), lepiej zarządzać czasem i zasobami, łatwiej kontrolować budżety i harmonogramy.

W przekształceniu płaskiej dokumentacji 2D do modelu 3D pomaga integracja BIM z GIS. Dane GIS można pozyskać np. z witryny geoportal.gov.pl. Są tam udostępniane bezpłatnie aktualne dane. Umożliwiają one zlokalizowanie projektu w istniejącym środowisku oraz stworzenie jego modelu. Można je wykorzystywać do przeprowadzania analiz i symulacji pozwalających m.in. na wybór najlepszego wariantu projektu czy określenie jego wpływu na otaczające środowisko.

Dane geoprzestrzenne można połączyć z danymi pozyskanymi z nalotów dronem – zdjęciami lotniczymi i wysokiej jakości filmami, ortofotomapą oraz chmurą punktów. Dane te są powiązane z danymi GPS i punktami osnowy geodezyjnej, ponadto charakteryzują się bardzo dużą dokładnością.

BIM w infrastrukturze przynosi wiele korzyści, takich jak oszczędności, lepsze planowanie, zrównoważony rozwój czy lepsza współpraca między zespołami. Model trójwymiarowy jest lepszym nośnikiem informacji niż opis czy płaski rysunek. Uzupełniony o dane pochodzące z pomiarów terenowych oraz o informacje o istniejącej infrastrukturze jest wszechstronnym narzędziem komunikacyjnym. Możemy przekazywać informacje o zakresie, etapach projektu. W szybki sposób udostępniać członkom zespołu projektowego szczegółowe plany, przekroje czy raporty.  Współdzielony model zmniejsza konieczność dodatkowej obróbki i powielania rysunków. Zawiera więcej informacji niż zestaw rysunków i umożliwia każdemu użytkownikowi wprowadzanie komentarzy czy uwag.

Tagi

Podobne wpisy