Poznaj nowości, które zostały wprowadzone do produktów kolekcji Autodesk Product Design & Manufacturing Collection.

AutoCAD Mechanical 2021 – Aktualizacja symboli spoin wg najnowszych norm ISO oraz DIN

ISO 2553:2013, DIN EN ISO 2553:2014

Symbole spoin w programie AutoCAD Mechanical zostały zaktualizowane tak,
aby spełniały wymagania stawiane przez normy ISO 2553:2013 oraz DIN EN ISO 2553:2014.
Najnowsze normy są teraz domyślnymi, na których operuje program AutoCAD Mechanical,
ale wsparcie dla starszych norm wciąż jest utrzymywane.

Aktualizacja normy spowodowała, że zmienione zostało w AutoCADzie Mechanical okno dialogowe
z ustawieniami spoin oraz dodano nowe pola do właściwości obiektu typu spoina.

AutoCAD Mechanical – Nowe wersje ikon

Nowe wersje ikon w najczęściej użytkowanych panelach AutoCADa Mechanical zostały przygotowane z myślą
o pracy na wyświetlaczach obsługujących rozdzielczość 4K oraz zapewnieniu odpowiedniego kontrast obrazu.

AutoCAD Mechanical 2021 – Usprawnienia i poprawki programu

 • Grupy warstw pozwalają teraz na używanie w nazwach wcześniej zabronionych znaków ()[]{}#$%&+@^.
 • Tworzenie automatycznych wymiarów nie wywołuje już błędu programu.
 • Naprawiono szereg operacji, które we wcześniejszych wersjach wywoływały błąd programu lub jego niepoprawne zachowanie.
  Należą do nich tworzenie automatycznego wymiaru, tworzenie i edytowanie symbolu spoiny z wieloma odgałęzieniami, anulowanie
  edycji symbolu spoiny, edycja spoiny prostej, edycja elementu przy użyciu tabeli rodziny, importowanie plików PDF
  czy też nadawanie wysokości tekstu opisu linii odniesienia, gdy skala ramki ma wartość większą niż 1:10.
 • Paleta z właściwościami pozwala na edycję wszystkich właściwości symbolu spoiny.
 • Zmienna systemowa FIELDEVAL przestała losowo zmieniać swoją wartość po ukończeniu operacji publikowania.
 • Zmiany w blokach dynamicznych są natychmiastowo przenoszone na rysunek.
 • Przy użytkowaniu tolerancji M3 granice i pasowania przedstawiają już poprawne wartości.
 • Otwarcie rysunku po zapisaniu w starszym formacie pliku powoduje skojarzenie symbolu chropowatości powierzchni.

 

Factory Design Utilities 2021 – przegląd zmian

 • Łączniki od wersji 2021 mogą łączyć się ze sobą tylko wtedy, gdy ich kolory sobie odpowiadają np. czerwony-czerwony, niebieski-niebieski itd.
  Wyjątek stanowią domyślne, zielone łączniki, które mogą się łączyć z łącznikami o dowolnym kolorze.
 • Resetowanie koloru łącznika do zielonego nie wymaga już wchodzenia do odpowiedniego okna dialogowego wyboru koloru łącznika
  i zostało przeniesione do menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy.
 • Dodano możliwość importowania właściwości zasobów z zewnętrznych plików.

 

Inventor Nastran 2021 – Analizy typu Explicit Dynamics

 • Analizy typu Explicit Dynamics w Inventor Nastran od wersji 2021 stanowią oficjalną część programu. Dotyczą one przypadków,
  gdy dopuszczana jest wysoka nieliniowość, znaczne deformacje oraz duży wpływ zjawiska kontaktu, co może prowadzić nawet
  do rozrywania materiału (zrywanie połączenia między elementami skończonymi).
 • Nowe parametry zostały dodane do zestawu Topology Design Optimization Processor są nimi
  MAXITERRESTART, NITERLCUPDATE, TOPTDEPXITER, TOPTMINADJVF, TOPTSOLACCEL, TOPTSTRESSTOL.
 • Wyeliminowano nieprawidłowości programu prowadzące do błędów symulacji.

Podobne wpisy