AUTODESK REVIT 2025 – PRZEGLĄD ZMIAN I NOWOŚCI

Najnowsza wersja Revit 2025 już dostępna! Co nowego w Autodesk Revit 2025?

Źródło: AUTODESK YOUTUBE 

 

 

 

AUTODESK REVIT 2024

Źródło: AUTODESK YOUTUBE 

AUTODESK REVIT 2023

Revit 2023 – Adaptacyjne kopiowanie zbrojenia między elementami monolitycznymi (Adaptive Propagation for Rebar)

Revit 2023 – Poprawiona widoczność mebli w widokach przekrojów (Additional Cuttable Categories)

Revit 2023 – Udoskonalenia plików CAD w środowisku Revit (Cad File Improvements)

 

Revit 2023 – Formatowanie warunkowe dla parametru rodzina i typ w zestawieniach ilości (Conditional Formatting for Family and Type in Schedules)

Revit 2023 – Region wypełnienia dostępny w edytorze oraz szablonach rodzin (Control Filled Region Patterns with Family Patterns)

Revit 2023 – Ulepszenia przy wymianie danych (Data Exchanges)

 

Revit 2023 – Możliwość wykonywania zestawów przemieszczenia dla kategorii zbrojenie (Displaced Rebar Representation)

Revit 2023 – Możliwość wykonywania zestawów przemieszczenia dla widoków 2D (Displace Elements in 2D Views)

Revit 2023 – Efektywniejsze wyświetlanie modelu zbrojenia w widokach 3D (Effective Solid Rebar Visualization in 3D Views)

 

Revit 2023 – Analizy elektryczne (Electrical Analysis)

Revit 2023 – Ulepszenie w opisywaniu rzędnych dla obiektów MEP (Elevation Base Options and Parameter Improvements)

Revit 2023 – Ulepszenie w wyświetlaniu siatki trójkątów modeli 3D w widokach 3D (Enhanced Mesh Capabilities)

 

Revit 2023 – Filtrowanie zestawienia w odniesieniu do zawartości modelu na arkuszu do wydruku (Filter by Sheet in Schedules)

Revit 2023 – Kontrolki rzędnych oraz odbicia lustrzanego dla obiektów MEP (Flip and Elevation Controls for Fabrication Parts)

Revit 2023 – Linie rozdzielania podłóg i stropów (Floor Folding Lines and Split Lines)

 

Revit 2023 – Nowy wygląd okien użytkownika w projektowaniu generatywnym oraz Dynamo (Generative Design and Dynamo Player Updates)

Revit 2023 – Ulepszenia w eksporcie do formatu IFC (IFC Parameters and Export Mapping Dialog)

Revit 2023 – Ulepszenie orientacji etykiet dla opisywania domyślnego (Improved Orientation for Generic Annotations)

 

Revit 2023 – Interaktywne analizy nasłonecznienia (Interactive Solar Studies)

Revit 2023 – Interoperacyjność z Formit Pro (Interoperability with Formit Pro)

Revit 2023 – Nowe biblioteki dla połączeń stalowych (Library Based Connections Design Automation)

 

Revit 2023 – System zarządzania wyburzonymi elementami (Maintain System of Demolished Elements)

Revit 2023 – Odmierzanie i wymiarowanie elementów w widoku 3D (Measure in 3D)

Revit 2023 – Ulepszenia dla etykiety dla wielu kategorii (Multi Leader Tag Enhancements)

 

Revit 2023 – Nowy workflow dla analiz wytrzymałościowych (New Workflow for Structural Analysis)

Revit 2023 – Ulepszenia w wyborze archiwalnego pliku centralnego na aktualny plik centralny (Non Destructive Model Rollback)

Revit 2023 – Parametry w serwisach (Parameters Service)

 

Revit 2023 – Nowe ikony w przeglądarce projektu, definiujące czy dany widok został umieszczony na arkuszu do wydruku (Project Browser Icon for Views on Sheets)

Revit 2023 – Możliwość wyboru ścieżki do tekstury materiału z zewnętrznego serwera (Server Path to Material Textures and Decals)

Revit 2023 – Rozbudowany system zmieniania widoków do wydruku bezpośrednio na arkuszu do wydruku (Swap Views on a Sheet)

 

Revit 2023 – Oznaczanie elementów według kategorii, po wykonaniu zestawu przemieszczenia w widoku 3D (Tag All Displaced Elements in 3D Views)

Revit 2023 – Nowe parametry do filtrowania obiektów w widoku dla kategorii “Ściany” (View Filter Enhancements)

Revit 2023 – Narzędzie “Wskaż płaszczyznę roboczą” (Work Plane Enhancements)

Źródło: AUTODESK YOUTUBE

AUTODESK REVIT 2022

Revit 2022 – Tapered Walls

Revit 2022 – Tag Enhancements

Revit 2022 – Tag Curtain Wall Mullions

 

Revit 2022 – Spot slopes and elevations on Ramps

Revit 2022 – Show Wall Core Only in Plan Views

Revit 2022 – Shared Parameters in Key Schedules

 

Revit 2022 – Select Shape Code for Custom Bent Free Form Rebar

Revit 2022 – Schedule Enhancements

Revit 2022 – Revision Numbering Flexibility Enhancements

 

Revit 2022 – Rebar Placement by Two Points

Revit 2022 – Preserve Callouts When Deleting Parent Views

Revit 2022 – Phase Paramenters in View Filters

 

Revit 2022 – New Family Categories for Equipment & Building Elements

Revit 2022 – Multiple Values Inication

Revit 2022 – MEP Systems Analysis

 

Revit 2022 – Improved Default Color Fill Scheme

Revit 2022 – Import Formil as a CAD format

Revit 2022 – Grids in 3D Views

 

Revit 2022 – Generative Design Enhancements

Revit 2022 – Enhanced RPCs in Realistic Views

Revit 2022 – Enable Scheduling of Worksets

 

Revit 2022 – Edit Wall Profile for Slanted Walls

Revit 2022 – MEP Design to Fabrication Improvements

Revit 2022 – Auto Shading in two column Panel Schedule

 

Revit 2022 – Associate Steel Connections with Profile Sizes

Revit 2022 – 3D Sketch and Send to Revit with Formit Pro

Revit 2022 – Shared Views (2D) in Revit

Źródło: AUTODESK YOUTUBE

AUTODESK REVIT 2021

Revit 2021 – Realistyczne widoki w czasie rzeczywistym

Revit 2021 – Projektowanie generatywne

Revit 2021 – Obwody elektryczne – nazewnictwo

 

Revit 2021 – Enable View Filters in View

Revit 2021 – End Treatments Without Couplers for Rebar

Revit 2021 – Improved BIM 360 Project Navigation in Revit Home

 

Revit 2021 – Infrastructure Discipline and Bridge Categories

Revit 2021 – Insert Steel Elements in Section and Elevation Views

Revit 2021 – Panel Schedule Nodes Listed Under Sheets in Project Browser

 

Revit 2021 – Override Hook Lengths by Instance

Revit 2021 – Integrated Structural Analysis Results Exploration

Revit 2021 – Integrated Precast Automation

 

Revit 2021 – Integrated Dynamo Steel Connection Automation Nodes

Źródło: AUTODESK YOUTUBE

Tagi

Podobne wpisy