Civil 3D - Przejścia w korytarzu drogowym

Funkcjonalność przejść umożliwia taką modyfikację korytarza drogowego, w której nie trzeba wprowadzać dodatkowych regionów ani używać obiektów docelowych (nie każdy podzespół obsługuje takie obiekty). Przejścia w korytarzu możemy zastosować np. przy projektowaniu poszerzenia pasa ruchu, zjazdach do posesji (tworząc obniżenie krawężnika) czy modelując przejście między dwiema skarpami o różnym nachyleniu.

Mając zamodelowany korytarz drogowy wybieramy polecenie Edytuj przejście korytarza. Zostanie wyświetlony widok tabelaryczny Panorama i w wierszu polecenia pojawi się monit o wybranie podzespołu do utworzenia przejścia.

Wskazujemy podzespół i wybieramy parametr w oparciu, o który ma być utworzone przejście np. przy poszerzeniu pasa ruchu będzie to Width (szerokość). Następnie określamy pikietaż przejścia i jego typ. W każdym momencie mogę zmodyfikować pikietę początkową/końcową, wartości początkowe/końcowe parametru czy typ przejścia. Po zaznaczeniu przejścia w oknie panorama jest ono podświetlane na rysunku.

Projektując korytarz drogowy z wykorzystaniem dwóch zespołów, w których użyto skarp o różnych nachyleniach, funkcjonalność przejść można użyć do zamodelowania połączenia między tymi skarpami. Wybieramy podzespół, następnie parametr, który ma być wykorzystany do utworzenia przejścia (Nachylenie) i podajemy początkowe i końcowe nachylenie skarpy (oczywiście w wybranym przeze mnie pikietażu). Dodatkowo ustawiamy jeszcze typ przejścia.

W przypadku, gdy potrzebujemy uwzględnić w korytarzu drogowym zjazdy do posesji, zamiast dzielić korytarz na regiony i używać kolejnego zespołu, można wykorzystać przejścia. Używając np. zespołu z krawężnikiem, w wybranym pikietażu obniżymy wysokość krawężnika.

Gdy w korytarzu drogowym mamy więcej niż jedno przejście możemy ustawić ich hierarchię np. żeby program najpierw zrobił poszerzenie a potem obniżenie krawężnika.

Przejścia możemy eksportować do programu Excel. Możemy też je tworzyć w Excel’u a następnie importować do Civil 3D. Obsługa tworzenia przejść jest też dostępna z poziomu interfesju API.

Tagi

Podobne wpisy