BIM DLA PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW

BIM
BIM DLA PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW. WITAMY W ERZE ŁĄCZNOŚCI.

Wszystko się zmienia. Projektanci inaczej formułują dziś koncepcje budynków. Realizacja projektów budynków może przebiegać w odmienny, bardziej innowacyjny sposób. Właściciele budynków mają dużo większe oczekiwania wobec projektantów i wykonawców. Dzięki systemom cyfrowym obiekt budowlany może teraz posiadać zaawansowane zależności wewnętrzne.

Nadchodzi era nowych możliwości!

Pojawiły się nowe sposoby dodawania wartości do budynków, konstrukcji oraz systemów mechanicznych, inżynierskich i instalacyjnych (MEP). Wydajność energetyczna, zużycie wody, bezpieczeństwo, wytrzymałość, oparte sa dziś bardziej na efektywności, niż na kosztach.

Gotowi na zmiany?

Decyzje nie powinny być podejmowane w odizolowanych organizacjach dysponujących ograniczoną wiedzą na temat systemów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. W przyszłości budynki przez cały czas swojej żywotności nieustannie będą generować strumienie danych. Powstałe dzisiaj koncepcje i obiekty staną się jedną, spójną całością.

Droga do BIM

Wprowadzanie nowych rozwiązań generuje ryzyko procesów związanych z przekazywaniem zadań i wprowadzaniem przeróbek, które są realizowane w wielu zespołach. Dlaczego BIM?

Współdzielone dane – w przypadku współpracy pomiędzy rozproszonymi zespołami konieczne jest nieustanne eksportowanie danych i wymiana plików. Efektem tych procesów są poważne problemy z kontrolą najbardziej aktualnej wersji projektu, gdyż uczestnicy dostarczają kluczowe dane w rozmaitych momentach realizacji procesu.
Ciągłość dokumentacji – zespół projektowy tworzy szkice prezentujące koncepcję projektu, a to prowadzi do generowania dokumentów wymagających akceptacji. Następnie osoby zajmujące się detalami oraz dostawcy modyfikują rysunki do swoich własnych celów, czasami korzystając z dostępnych procesów 2D. Zespół konstrukcyjny tworzy kolejne dokumenty bazujące na otrzymanych danych szacunkowych.
Przekazanie projektu – wersje projektów powstają tak szybko, że informacje o zmianie wykonawcy często docierają zbyt późno. Ciągłe poszukiwanie informacji, dokumentów przedłożonych do zatwierdzenia oraz dokonanych wcześniej zmian jest bardzo czasochłonne.

Gotowi czy nie? – sposób pracy ulega zmianie

Nowa era powiązanych wzajemnie technologii zmieni sposób projektowania, budowania i użytkowania budynków i infrastruktury. Projektanci i inżynierowie zaobserwują silniejszy wpływ każdej decyzji w obszarze projektowania, budowy i spraw operacyjnych, oraz potencjał zwiększenia zysków, rozszerzenia zakresu usług i pozyskania nowych zleceń. Z uwagi na fakt, że moc obliczeniowa komputerów jest niemal nieskończona, a olbrzymia ilość danych jest dostępna i powiązana, możliwości te będą dostępne dla każdej firmy niezależnie od jej rodzaju, wielkości czy lokalizacji. Bariery dostępu właściwie nie będą istniały. Sukces zależy od tego, jaki kurs zostanie wyznaczony na przyszłość.

Przyszłość może być wspaniała!

Architekci i inżynierowie będą lepiej rozumieć sposób, w jaki projektowane obiekty i ich otocznie mogą funkcjonować w określonych warunkach środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, a wszystko to dzięki powiązanym efektom, których przykładem może być projektowanie generatywne. Właściciele i mieszkańcy będą zaś mieli zdecydowanie większą kontrolę i łatwiejszy dostęp do wszelkich informacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie – to pozwoli im na znacznie bardziej wydajne i efektywne działanie.
Wszyscy możemy rozwijać nasze założenia społeczne w obszarach, które bardziej odpowiadają temu celowi.

Otwarcie się na przyszłość…

Złożone projekty wymagają sprawnie współpracujących ze sobą zespołów – czas więc udoskonalić możliwości współdziałania i spójność danych.
Innowacje wymagają dostosowania szeregu powiązanych ze sobą efektów – czas przeanalizować propozycje i zastosować najlepsze rozwiązania.
Bardziej świadome podejmowanie decyzji bazuje na wiedzy wszystkich uczestników projektu – projektowanie, inżynieria i zarządzanie muszą odbywać się we właściwym kontekście.
Powiązane projekty umożliwiają szybszą realizację, która zapewnia wyższą jakość i wywiera mniejszy wpływ na otoczenie – usprawnijmy integrację procesów projektowych i konstrukcyjnych.

W erze łączności nie ma już miejsca na izolację.

Nie jest już tak, że architekci „tylko projektują”, inżynierowie „zajmują się tylko inżynierią” a wykonawcy „tylko budują”. Role projektantów i wykonawców będą teraz zdecydowanie bardziej powiązane; będą one charakteryzować się szybką wymianą danych i łączyć różne fazy realizacji projektu. Technologia jest motorem, dzięki któremu możliwa jest każda zmiana. Otwiera ona drzwi dla projektantów, którzy chcą rozszerzyć zakres swoich usług.

To technologia wyznacza kurs na przyszłość!

Fazy projektu staną się bardziej powiązane w wyniku wzrostu liczby powiązań w technologii.
ANALIZOWANIE – sposób, w jaki koncepcje są symulowane, testowane i analizowane pod kątem skutków. Obejmuje narzędzia analityczne, skryptowanie, optymalizację, analizę porównawczą i wizualizację danych, czyli wszystkie czynności które umożliwią realizację procesów generatywnych i iteracyjnych.
URZECZYWISTNIANIE – sposób, w jaki koncepcje są przekładane z poziomu abstrakcyjnego na rzeczywistość fizyczną. Dotyczy rozwiązań służących do oddawania budynku do eksploatacji, wydruków 3D, obliczeń w czasie rzeczywistym oraz robotyki. Pozwala na tworzenie bardziej efektywnych budowli.
REPREZENTACJA – sposób, w jaki koncepcje są definiowane, dokumentowane i upamiętniane na potrzeby użytkowania. Obejmuje modele, materiały, dokumenty oraz odzwierciedlanie stanu rzeczywistego w celu jego dopracowania.
WSPÓŁPRACA – sposób, w jaki koncepcje są tworzone, zarządzane i współdzielone przez zespoły w celu podejmowania korzystniejszych decyzji. Obejmuje zarządzanie danymi, archiwizację, przeglądanie, procesy robocze oraz kontekst społeczny.

BIM w erze łączności

Przyszedł czas, aby wykorzystać możliwości jakie oferuje modelowanie informacji o budynku (BIM). Inteligentny proces budowlany oparty na modelach to silna podstawa, która pozwoli projektantom, wykonawcom oraz właścicielom na zdobycie przewagi konkurencyjnej dzięki możliwości uzyskiwania błyskawicznego dostępu do danych, oraz współdzielenia i efektywnego wykorzystywania ogromu informacji przez cały cykl życia projektu budynku i infrastruktury.

BIM + Autodesk = przyszłość jest powiązana

Autodesk oferuje projektantom budynków wzajemnie powiązane procesy robocze począwszy od najwcześniejszych faz projektu, aż po etap produkcji. Jest tu możliwość szkicowania, współpracy, analizowania oraz iteracji na wczesnych etapach projektu. Oprogramowanie umożliwia tworzenie logiki wizualnej w celu eksplorowania parametrycznych projektów konceptualnych. Tworzenie modeli budynków na potrzeby architektury, struktury & MEP. Zastosowane rozwiązania pozwalają na powiązanie modelu projektu z opracowywaniem szczegółów i produkcją.

Powiązanie z przyszłością.

Użytkownicy mogą wykorzystywać powiązane procesy robocze BIM oferowane przez Autodesk na potrzeby innowacji, współpracy, generowania wartości dodanej oraz otwarcia drzwi dla nowych zleceń – a także dla swojej przyszłości.

Źródło: AUTODESK 

PLIK DO POBRANIA

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Era nowych możliwości – BIM w erze łączności 3 MB

Tagi

Podobne wpisy