AUTOCAD LT 2025

AutoCAD LT 2025 – Przegląd zmian w nowej wersji AutoCAD LT

NOWOŚĆ!

Nowa wersja AutoCAD LT 2025 już dostępna !

AutoCAD LT 2025
Inteligentne bloki – wyszukiwanie i konwertowanie bloków w AutoCAD LT
(Smart Blocks: Search and Convert)

AutoCAD LT 2025
Ulepszenia funkcji kreskowania
(Hatch Improvements)

AutoCAD LT 2025
Aktualizacje statystyk aktywności
(Activity Insights)

Firma Autodesk udostępnia najnowszą wersje oprogramowania, umożliwiającego prace w środowisku CAD. Mowa o produkcie Autodesk AutoCAD LT 2025. Jak co roku, kolejna odsłona programu jest wzbogacona o nowe funkcje oraz narzędzia do projektowania. Jak korzystać z tych nowości w praktyce? Pięć z nich opisuje poniższy poradnik.

1. Spostrzeżenia dotyczące aktywności

Śledzenie ewolucji rysunków i porównywanie wersji plików za pomocą funkcji ,,Spostrzeżenia’’ dotyczące aktywności — okna rejestrującego zmiany i umożliwiającego filtrowanie ich według typu aktywności, użytkownika i daty. Wersjonowanie plików dwg zostało zsynchronizowane z funkcją ,,Spostrzeżenia’’ dotyczące aktywności. Dlatego po zapisaniu pliku u obsługiwanego dostawcy usług przechowywania w chmurze, jak na przykład Autodesk Docs, Dysk Google, OneDrive, Box lub Dropbox, na palecie ,,Spostrzeżenia’’ dotyczące aktywności jako aktywność Wersja pojawia się nowa wersja pliku. Klikając w przycisk ,,Porównaj’’ dotyczący aktywności ,,Wersji’’, możemy wyświetlić różnice między bieżącą a poprzednią wersją.

Ustawiając wraz ze współpracownikami współdzielone położenie spostrzeżeń dotyczących aktywności, można śledzić i porównywać wersje odzwierciedlające wkład wszystkich w plik rysunku.

Obecnie w programie AutoCAD LT na palecie Spostrzeżenia dotyczące aktywności jest wyświetlana tylko aktywność ,,Wersja’’. Rejestrowane są wszystkie aktywności w przypadku rysunków zapisanych w usłudze OneDrive, Box, Dropbox i Dysk Google. W przypadku rysunków zapisanych w usłudze Autodesk Docs nie są rejestrowane aktywności inne niż Wersja.

Jeśli jeden ze współpracowników używa programu AutoCAD, wszelkie zarejestrowane aktywności będą widoczne na jego palecie ,,Spostrzeżenia’’ dotyczące aktywności. W przypadku współpracy za pomocą wielu produktów AutoCAD należy się upewnić, że wszyscy mają skonfigurowane to samo położenie spostrzeżeń dotyczących aktywności.

Ponadto można wyświetlić wiele wersji rysunku bez otwierania pliku. Na karcie ,,Początek’’ klikamy przycisk ,,Ostatnie’’ i wybieramy rysunek. Następnie klikamy wielokropek pionowy i wybieramy opcję ,,Wyświetl historię rysunku’’, aby zobaczyć aktywności związane z rysunkiem na zakotwiczonej palecie.

2. Wyszukiwanie i przekształcanie „Inteligentnych bloków”

Program AutoCAD 2025 oferuje więcej rozwiązań ,,Inteligentnych bloków’’, które usprawniają proces projektowania. W tej wersji można łatwo przekształcać wiele wystąpień wybranej geometrii w bloki.

Po wybraniu geometrii do przekształcenia program AutoCAD znajduje i wyróżnia wszystkie wystąpienia tej samej geometrii. Następnie można wybrać przekształcenie wybranej geometrii i znalezionych wystąpień w blok.

W przypadku przekształcania w istniejący blok dostępnych jest kilka opcji. Można wybrać blok z bieżącego rysunku, ostatnio używany blok lub podobne bloki w bibliotece bloków zidentyfikowane przez algorytm uczenia maszynowego.

Uwaga: Bloki sugerowane przez uczenie maszynowe są dostępne tylko w programie AutoCAD.

Po wybraniu istniejącej definicji bloku można dostosować skalę i obrót, aby określić, w jaki sposób wybrana definicja bloku ma zastępować znalezione wystąpienia.

Ewentualnie można przekształcić obiekt źródłowy lub wybrane wystąpienia w nowy blok. W oknie dialogowym ,,Konwertuj’’ definiujemy nowy blok, określając nazwę bloku i punkt wstawienia. Domyślnie jako punkt wstawienia jest ustawiony środek wybranej geometrii.

Możliwość szybkiego przekształcania powtarzającej się geometrii w bloki minimalizuje nadmiarowość w procesie projektowania i udostępnia szerszy zakres opcji przy porządkowaniu rysunków.

3. Ulepszenie Kresokwania / Szrafowania

Polecenie KRESKUJ udostępnia teraz wygodną opcję rysowania ,,Kreskowania’’ bez konieczności tworzenia wcześniej geometrii obwiedni.

Teraz można wybrać opcję tworzenia wypełnionego kształtu lub opcję kreskowania wzdłuż określonej ścieżki za pomocą opcji rysowania polilinii, okręgu lub prostokąta.

4. Mapy firmy Esri

Dostępnych jest pięć nowych map firmy Esri umożliwiających przypisanie informacji o położeniu geograficznym do rysunków. Teraz można używać pięciu dodatkowych typów map firmy Esri, aby przypisywać informacje o położeniu geograficznym do pliku rysunku.

Aby otworzyć okno, kliknij kartę ,,Wstaw ‘’> panel ,,Położenie’’ > Ustaw położenie > Z map Esri. 

Ewentualnie w oknie poleceń wpisujemy polecenie POŁGEOGR i wybierz opcję Mapa.

Teraz możesz wybierać spośród pięciu nowych stylów map bazowych firmy Esri:
• Esri — OpenStreetMap
• Esri — obrazy
• Esri — ulice
• Esri — jasnoszara
• Esri — ciemnoszara

5. Aktualizacja funkcji śledzenia

Aktualizacje funkcji śledzenia obejmują ulepszony pasek narzędzi i edycję odnośników zewnętrznych w trybie edycji rysunku.

Pasek narzędzi ,,Ślad”. Teraz pasek narzędzi Ślad wyraźniej wskazuje, czy edytujesz ślad (ŚLADEDYCJA), czy rysunek (ŚLADWIDOK).

Ponadto menu rozwijane Ustawienia można teraz przypiąć, aby pozostawało widoczne po odsunięciu z niego kursora. Można też przeciągnąć to menu rozwijane w nowe położenie, tak jak paletę.

Edycja odnośników zewnętrznych w trybie edycji rysunku.

Gdy jest otwarty ślad, w trybie edycji rysunku polecenie ODNEDYCJA jest teraz włączone, co oznacza, że można wprowadzać zmiany w odnośnikach zewnętrznych.

Źródło: AUTODESK YOUTUBE

 

 

AUTOCAD LT 2024

Nowości AutoCAD LT 2024

Nowa wersja AutoCAD LT 2024 zawiera AutoLISP. Jak używać AutoLISP w AutoCAD LT?

Program AutoCAD LT w wersji 2024 zawiera język AutoLISP.
AutoCAD LT 2024 obsługuje pliki źródłowe AutoLISP (LSP), skompilowane pliki LSP,
szybko ładowane pliki AutoLISP (FAS) i pliki aplikacji Visual LISP (VLX).

AutoCAD LT 2024 – AutoLISP

BLOKI – Inteligentne wstawianie. Jak wstawiać inteligentne bloki w AutoCAD LT?

Inteligentne rozmieszczanie bloków pozwala na automatyczne umieszczanie bloków w rysunku
na podstawie miejsc, w których do tej pory były wstawiane takie same bloki.

AutoCAD LT 2024 – Smart Blocks: Placement

Źródło: AUTODESK YOUTUBE

AUTOCAD LT 2022

Źródło: AUTODESK YOUTUBE

AUTOCAD LT 2021

AutoCAD LT – Szybkie i precyzyjne tworzenie i edytowanie rysunków 2D wraz z dokumentacją.

 
 • Proste udostępnianie projektów bez udostępniania oryginalnych plików.
 • Szybkie identyfikowanie zmian, dzięki porównaniu plików DWG™.
 • Wygodna nawigacja i manipulowanie rysunkami dzięki ulepszonej grafice 2D.
 • Możliwość wyświetlania i edytowania rysunków w sieci i na urządzeniach mobilnych.

AutoCAD LT – Szybsze kreślenie. W dowolnym miejscu – gdziekolwiek jesteś.

 
 • Korzystaj z najnowszego oprogramowania gdziekolwiek jesteś.
 • Twórz precyzyjne rysunki szybciej dzięki łatwym w użyciu narzędziom kreślarskim.
 • Pracuj w dowolnym miejscu dzięki aplikacjom mobilnym AutoCAD i AutoCAD web.*
 • Przyspiesz procesy projektowe dzięki prostemu dostępowi do rysunków i danych.

AutoCAD LT – Najlepsze oprogramowanie kreślarskie 2D

 

Oprogramowanie AutoCAD LT umożliwia szybsze i łatwe tworzenie dokładnych rysunków 2D dzięki prostym w użyciu narzędziom
kreślarskim. Pozwala przyspieszyć proces tworzenia dokumentacji dzięki automatyzacji typowych czynności i optymalizacji procesów.

Dokładna dokumentacja w programie AutoCAD LT

 

Tworzenie dokumentacji 2D i rysunków w AutoCADzie LT za pomocą wszechstronnego zestawu narzędzi do rysowania, edytowania
oraz opisywania pozwoli Ci stworzyć dokładną dokumentacje projektową.

Znajdź odpowiednie narzędzie w AutoCAD LT

 

Uzyskaj dostęp do narzędzi za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika w programie AutoCAD LT – znajdziesz tu zrozumiałe funkcje,
karty wstążki, wielofunkcyjne uchwyty, konfigurowalne palety narzędzi oraz inteligentny wiersz poleceń.

Korzystaj z preferowanych technologii z AutoCAD LT

 

Zachowaj zgodność z najnowszymi technologiami dzięki technologii TrustedDWG™, narzędziom do migracji i aplikacji komputerowej Autodesk.

Sprawniejsza współpraca w AutoCAD LT

 

Połącz się teraz w wygodny i łatwy sposób ze współpracownikami z poziomu pulpitu, przeglądarki internetowej i urządzeń przenośnych.
Współpracuj z innymi i prowadzaj zmiany na bieżąco, bez zakłóceń w komunikacji i z możliwością pracy w dowolnym miejscu!

AutoCAD LT – Precyzja kreślarska w dowolnym miejscu

 

Z nowym AutoCADem LT jesteś na bieżąco z projektami w terenie, u klienta, w biurze i w drodze. Subskrypcja AutoCAD LT oferuje Ci
dostęp do aplikacji internetowej AutoCAD oraz aplikacji mobilnej AutoCAD co ułatwi Ci pracę nad projektami w dowolnym miejscu,
ponieważ teraz masz dostęp do projektów, rysunków i danych na dowolnej platformie i na różnych urządzeniach!

Aplikacja internetowa AutoCAD

 

Zapewnia Ci szybki dostęp do najnowszej wersji Twoich projektów, możesz przeglądać, tworzyć,
a nawet i edytować rysunki CAD za pomocą uproszczonego interfejsu internetowego pod adresem web.autocad.com.

Aplikacja mobilna AutoCAD

 

Daje Ci możliwość pracy na rysunkach w terenie – nawet bez dostępu do internetu!
Przeglądaj, twórz i edytuj rysunki CAD na dowolnym urządzeniu mobilnym dzięki wydajnym, łatwym w użyciu narzędziom.

Zapisz do usługi AutoCAD Web & Mobile

 

Funkcja ta umożliwia Ci zapisywanie plików w celu wyświetlania i edytowania ich w aplikacjach internetowych oraz mobilnych.
Korzystaj ze współdzielonego dostępu do najnowszych rysunków na komputerach, w sieci i urządzeniach przenośnych,
aby pracować na plikach DWG w dowolnym miejscu.

Porównaj DWG

 

Teraz masz możliwość prostego identyfikowania i dokumentowania różnic graficznych między 2 wersjami rysunku lub odnośnika (xref).
Wykorzystuj grafiki kodowane kolorami, w celu podkreślenia różnic między wersjami rysunku.

Usprawnione grafiki 2D w AutoCADzie LT

 

Dają Ci możliwość szybszego powiększania, przesuwania i zmiany porządku rysowania oraz właściwości warstw,
a nowe elementy sterujące w oknie dialogowym Wydajność grafiki, umożliwiają łatwe konfigurowanie wydajności grafiki 2D.

Współdzielone widoki w AutoCAD LT

 

Umożliwiają udostępnianie projektów bez udostępniania oryginalnych plików, oraz udostępnianie linku
do publikowania widoków projektu w przeglądarce internetowej i otrzymywania komentarzy bezpośrednio na pulpit programu.

Widoki i rzutnie w AutoCAD LT

 

Wstawianie widoków na układ, zmienianie skali lub przesuwanie rzutni obszaru papieru
w dowolnym momencie oraz szybkie tworzenie nowych widoków modelu – nawet podczas pracy nad układem.

Ochrona projektów dzięki wbudowanej w oprogramowanie AutoCAD LT technologii TrustedDWG

 

Zachowaj integralność danych projektowych, podczas procesu recenzji dzięki technologii TrustedDW.

TrustedDWG
 

To oryginalny, wydajny i najdokładniejszy sposób przechowywania i udostępniania danych projektowych. Pliki TrustedDWG tworzone
są w sposób gwarantujący wierne zapisywanie poszczególnych elementów rysunku i powiązań między nimi. Doskonalona
od ponad 30 lat technologia TrustedDWG umożliwia dokładne zapisywanie i ochronę wszystkich plików z cennymi projektami.

Bądź konkurencyjny dzięki dostępowi do najnowszych narzędzi AutoCAD LT

 

Subskrypcja AutoCAD LT to elastyczne i opłacalne rozwiązanie, które daje wiele możliwości w przystępnej cenie.

 • Bądź na bieżąco dzięki uproszczonemu zarządzaniu licencją i aktualizacją oprogramowania.
 • Połącz się i współpracuj w dowolnym miejscu.
 • Personalizuj AutoCAD LT dzięki migracji ustawień i plików.
 • Twórz innowacyjne projekty dzięki nowym narzędziom.

Źródło: AUTODESK YOUTUBE

AUTOCAD LT 2020

Źródło: AUTODESK YOUTUBE

AUTOCAD LT 2018

Źródło: AUTODESK YOUTUBE


PLIKI DO POBRANIA:

Tagi

Podobne wpisy