Project Explorer – centrum zarządzania modelami w Civil 3D

Project Explorer to kompleksowe centrum do zarządzania zawartością modeli programu Civil 3D. Z jego pomocą można w łatwy sposób przeglądać i edytować modele, sprawdzać ich poprawność oraz tworzyć raporty.

Program Project Explorer jest instalowany razem z programem Civil 3D. Można go znaleźć na wstążce, na karcie Narzędzia główne. Aplikację można też uruchomić po kliknięciu prawym klawiszem myszy na obiekt w programie Civil 3D i wybraniu opcji Otwórz w programie Project Explorer.

Po uruchomieniu programu pojawia się modalne okno dialogowe z kartami, które opisują obiekty występujące w projekcie tj. linie trasowania, korytarze czy sieci rurociągów. Każda karta zawiera szereg informacji w formacie graficznym i tabelarycznym. Zawartość może być w prosty sposób filtrowana, konfigurowana i przeglądana. Wiele parametrów można edytować z poziomu eksploratora projektu. Program w całości jest oparty na stylach co oznacza, że raporty, tabele, a nawet interfejs programu można łatwo skonfigurować zgodnie z wymaganiami użytkowników.

Wartość, która w oknie programu jest wyświetlana wyróżnionym kolorem tekstu na białym tle, jest wartościa edytowalną. Można ją zmienić bezpośrednio (wystarczy dwukrotne kliknięcie) lub wybrać opcję edycji dostępną po kliknięciu prawym klawiszem myszy albo użyć dedykowanego narzędzia.

Ważną funkcją programu jest dynamiczne raportowanie naruszeń, czyli pokazanie użytkownikowi obszarów projektu, które mogą nie spełniać celów projektowych czy obiektów, które są w nietypowym stanie np. są nieaktualne. Ikona elementu zawiera wtedy mały symbol ostrzegawczy, a kolumny danych tego elementu są wyróżnione. Po umieszczeniu kursora na elemencie wyświetlona zostaje etykieta zawierająca szczegółowe informacje.

Raporty w programie można tworzyć na 2 sposoby: tzw. szybkie raporty i raporty z użyciem zestawu obiektów. Najprostszą i najszybszą metodą to – szybki raport do pliku. Natomiast zestawu właściwości warto użyc, jeżeli chcemy mieć wiekszą kontrolę nad zawartością lub zakresem raportu i w przypadku, gdy będzie on wymagał wielokrotnej aktualizacji. Raporty mogą być tworzone jako pliki typu TXT, PDF, CSV, HTML, DOCX, RTF czy Excel XLSX.

Project Explorer - centrum zarządzania modelami w Civil 3D

Tagi

Podobne wpisy